sabato 27 marzo 2021

A maistu Luigi de Vincenzo Piu


 

 

Eppuru deu a Luigi Ladu!

S’auguriu ddi mandu affettuosu,

Sendi giustu, bravu e generosu

Ca onzi beni in vida at meritadu

Po servitziu chi fait premurosu,

Chi sigat po med’annus in bonu stadu

In cuddu situ chi luxit ancora

Augurius Mannus - Luigi in bonora.

 

https://www.luigiladu.it/poesias/a_maistu_luigi.htm

Nessun commento:

Posta un commento