venerdì 27 marzo 2015

In is renconis de sa menti


de Ida Patta 

Scrucullendi
in is renconis de sa menti,
sedazzu noeddu e connótu
po intregài a sa pinna,
unu presenti.
No ad essi totu trigu prugàu
su chi sa mola,
piotu, piotu est scodinendi.
Candu sa menti tusturrùda
nd’ischidat su passàu,
mi parit de biri cuddu spantu:
su padenti nuscosu in beranu
mudàu de froris, cantàt
cun su pitariolu de su 'entu!
Hòi, spollàu e mudu prangit:
sa manu disapietàt, d'at cittìu!
Su tempus, zopit, zopit andat
lassendi de a segus s'istoria
chi s'omini, beni o mali
at sestàu, po lassài
a benidoris istimongiu.
In custu scaparroni de sa vida,
bisendi e scida...chistiu
in custa bertula alosjniat,
marigosa e saborìa, s'argiola mia!
Sentiu ca moi,
amistadi e sentimentu si sun
perdius in cudd'arruga antiga!
Tandu, s'aera puru
mi cantàt in poesia:
at a essi ca
fiat tempus de piccinnìa?!!!

Medaglia d'oro, ACLI 2014 


Nessun commento:

Posta un commento