martedì 2 settembre 2014

Susdhadduzzu di battagliori

de Pier Giuseppe Branca

Ancora ti n’ammenti, susdhadduzzu
di battagliori, candu cun fusgiri
a molla e tappi in sùaru, lu buzzu

fèimmu, difindìi l’antariri
di lu tò cuaddoggiu e d’un pannuzzu
bandera ti fazì in dì d’abriri,

pa’ da’ l’attaccu a canti magnamuccu
vurìssiani attribissi a dì marranu!
V’appusthàbaddi in chima a lu sauccu

o i’ li macci, e tuttu lu manzanu,
attenti a ischampià dugna trauccu,
ghirràbaddi cun briu risuranu

ch’a lu mìnimu zembu z’eri fora
un giru, pa’ turrà a linga isthrinta
i’ li casciari, più gàrrigu ancora

di ravvinu e pudè abella vinta,
chidd’usthima agugnadda battagliora,
mentr’ in zeru vuraba un’aribinta.

E so’ passaddi anni che diaddi
a sugnà di visthì gradi e dibisa
di chiss’aimadda d’àgniri susdhaddi

chi vuraba i’ li to’ sogni, prizzisa
e pronta a muddà l’usthimi in biaddi,
cansèndiri lu doru in una risa,

bona a dunà accunosthu a l’ischurìa
di genti anzeni a gosi e bambazi.
E cuà chissa to’ marincunìa

chi ti fazìa sempri più capazi
a timì chi lu tòiu, a Nassiriya,
fùssia àgniru di gherra e no di pazi.

Tertzu Premiu Poesia in Rima in su “Premiu ‘e poesia sarda Santu Mauru” Sorgono 2014


Nessun commento:

Posta un commento